Regulamin projektu #koncertowanienaekranie

 1. Udział w projekcie może wziąć każdy zespół/artysta
 2. organizator gwarantuje:
  • a) miejsce wykonania koncertu,
  • b) nagłośnienie zgodnie z riderem technicznym,
  • c) oświetlenie sceniczno-filmowe,
  • d) obsługę koncertu,
  • e) zakwaterowanie ( Domy Studenckie Uniwersytetu Szczecińskiego),
  • f) zwrot kosztów przejazdu do 1.000 zł (należy wcześniej uzgodnić warunki z organizatorem).
  • g) rejestrację filmową materiału.
 3. Wykonawcy należą się prawa autorskie do zarejestrowanego materiału,
 4. Miejsce wykonania koncertu: Szczecin,
 5. Termin wykonania koncertu: lipiec-wrzesień 2020,
 6. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://forms.gle/6sFN1yHcNw8MA22C6
 7. Zespoły/artyści mają obowiązek dostarczenia tekstów piosenek, celem przygotowania napisów w materiale filmowym,
 8. Komisja konkursowa dokonuje wyboru, którzy z wykonawców zostaną zaproszeni do projektu,
 9. Organizator ma prawo w trakcie trwania projektu do zmiany regulaminu,
 10. Za występ w ramach festiwalu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem,
 11. Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz backline. Zespoły zobowiązane są do przywiezienia własnych instrumentów muzycznych,
 12. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy,
 13. Zespół musi wykonywać własny repertuar. Nie dopuszcza się wykonywania coverów, grania z playbacku lub półplaybacku,
 14. Dostarczona organizatorowi karta zgłoszeniowa zespołu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystywanie zarejestrowanego materiału podczas festiwalu w celach reklamowych,
 15. Wszelkie pytania należy składać za pomocą adresu e-mail: koncertowanienaekranie@gmail.com lub telefonicznie: 793 620 800.

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Stowarzyszenie Academia na rzecz wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz kreowania i upowszechniania inicjatyw kulturalnych studentów z siedzibą w Szczecinie, ul. Kordeckiego 15/07, 71-066 Szczecin., e-mail: academia.szczecin@gmail.com.
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się ze Stowarzyszeniem „Academia”, e-mail: academia.szczecin@gmail.com.
 3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji  #KoncertowanieNaEkranie.
 4. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania.
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Nasza strona internetowa: https://koncertowanienaekranie.pl korzysta z plików cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony: https://koncertowanienaekranie.pl znajdującej się na naszym serwerze.
 10. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia. Natomiast sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie internetowej.
 11. Nazwy plików cookies, których używamy na naszej stronie internetowej, oraz cele, w których są wykorzystywane, są określone poniżej:
  • używamy Google Analytics na naszej stronie internetowej, aby rozpoznać komputer, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę: https://koncertowanienaekranie.pl. Google Analytics śledzi działania użytkowników podczas przeglądania naszej witryny. Stosujemy pliki cookies w celu poprawienia użyteczności witryny (analiza jak użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej).
 12. Możesz usunąć pliki cookie już zapisane na komputerze. Usunięcie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
 13. Większość przeglądarek pozwala odmówić przyjęcia plików cookies. Zablokowanie wszystkich plików cookies może mieć negatywny wpływ na możliwość korzystania z wielu stron internetowych.

Co to jest audiodeskrypcja?

Zobacz inne nagrania koncertów:

Częste pytania

Nie wahaj się! Bądź częścią naszego muzycznego projektu

Projekt skierowany jest do zespołów, które planowały zadebiutować na polskiej scenie muzycznej, wydać płytę lub wyruszyć w trasę koncertową, a obecna sytuacja związana z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego przekreśliła ich plany.

Przeczytaj FAQ